Algemene voorwaarden

Artikel 1 • Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Els Jacobs Uitvaartonderneming B.V. (KvK 4069026)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klanten van Els Jacobs Uitvaartonderneming en Els Jacobs Uitvaartonderneming B.V.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan te allen tijde worden opgevraagd bij Els Jacobs Uitvaartonderneming en zal vervolgens kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 • Bestellen

Na ontvangst van een mailbericht met een bestelling, zendt Els Jacobs Uitvaartonderneming een mailbericht retour met een bevestiging van de bestelling, met daar bijgevoegd de totaalfactuur en overige relevante gegevens.
Uw bestelling zal zo spoedig mogelijk geleverd worden na ontvangst van uw betaling.
In de regel betekent dit dat verzending plaatsvindt binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
Indien onze webwinkel voor een bepaalde periode is gesloten zal Els Jacobs Uitvaartonderneming er voor zorgen dat uw bestelling in de eerste week nadat de webwinkel weer geopend is zal worden afgehandeld.
Door het plaatsen van een bestelling bij onze webwinkel gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 • Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen van producten zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s.

Artikel 4 • Betaling

Het totaalbedrag van de bestelling zoals vermeld in de bevestiging van de bestelling (zie artikel 2) dient bij vooruitbetaling binnen 7 dagen na de besteldatum te worden voldaan op:
Rabobank 1492.27.078 t.n.v. Els Jacobs Uitvaartonderneming B.V. te Beek (L).

Artikel 5 • Verzendkosten

De bestelling wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling via Postnl verzonden. De Postnl-tarieven die op dat moment van toepassing zijn worden in rekening gebracht bij de klant.

De bestelling worden zorgvuldig beschermd ingepakt. Els Jacobs Uitvaartonderneming is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens de verzending door Postnl (respectievelijk door een andere partij die voor de levering zorgt).

Artikel 6 • Ruilen en retourneren

U heeft het recht om uw bestelling ongebruikt en in de onbeschadigd binnen 7 dagen na levering te retourneren, mits de retourzending vooraf per e-mail aan Els Jacobs Uitvaartonderneming ter kennis is gebracht. Wij gaan ervan uit dat een bestelling geleverd is op de dag na verzending.
De kosten voor het verzenden van alle retourzendingen zijn voor uw eigen rekening.

Retourzendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd danwel die niet vooraf schriftelijk zijn kenbaar gemaakt, crediteert Els Jacobs Uitvaartonderneming niet.
Wij behouden het recht voor niet of slechts tot gedeeltelijk creditering over te gaan indien niet of niet volledig aan de voorwaarden terzake het retourneren opgenomen in deze algemene voorwaarden is voldaan.

U kunt een product ruilen indien u een verkeerd product heeft ontvangen. Na ontvangst van een verkeerd product zal Els Jacobs Uitvaartonderneming na retour-ontvangst van dit product, zo mogelijk, het juiste product op haar kosten verzenden; indien dit niet mogelijk is nemen wij contact met u op. Els Jacobs Uitvaartonderneming neemt de kosten van het retour zenden in het kader van het ruilen voor haar rekening indien wij met de retourzending vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan.
Bij retournering van een bestelling zonder ruiling, zal Els Jacobs Uitvaartonderneming na ontvangst van de retourzending de kosten van het geretourneerde artikel terugstorten op uw bank- of girorekening.

Artikel 7 • Garantie

Els Jacobs Uitvaartonderneming staat in voor de deugdelijkheid van de producten die door haar geleverd worden.
Eventuele gebreken dienen schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden kenbaar gemaakt.
Indien een product onder de garantieregeling valt, zulks naar beoordeling van Els Jacobs Uitvaartonderneming, zullen wij zorg dragen voor vervanging van het product. Indien vervanging niet mogelijk is heeft de klant recht op terugbetaling van de koopprijs van het betreffende product.
Op het retour zenden van de producten als bedoeld in dit artikel is het bepaalde in artikel 6 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 • Overmacht

Els Jacobs Uitvaartonderneming is niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd leveren van uw bestelling als dit het gevolg is van omstandigheden die buiten onze macht vallen, zoals extreme weersomstandigheden, vervoersvertragingen of – stagnaties, postvertragingen- of stagnaties of stakingen. Hieronder vallen ook vertragingen van levering omdat wij bestelde producten zelf niet geleverd krijgen van onze eigen leveranciers.
Indien de betaling via vooruitbetaling is geschiedt en de levering kan definitief niet plaatsvinden, dan zal Els Jacobs Uitvaartonderneming het vooruitbetaalde bedrag (koopprijs en
eventuele verzendkosten) crediteren.

Artikel 9 • Privacy

Els Jacobs Uitvaartonderneming verstrekt geen klantgegegevens aan derden zonder toestemming van de klant. Wij gebruiken klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en voor eigen gebruik.

Artikel 10 • Eigendomsrecht en copyright

Het is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Els Jacobs Uitvaartonderneming verboden om foto’s of enig ander onderdeel van onze website te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor andere websites of andere zakelijke- of privé-doeleinden. De gehele website inclusief tekst, lay-out, foto’s, getoonde producten valt onder de wettelijke auteursrechtelijke bescherming en het intellectuele eigendomsrecht.